Wiadomości branżowe

Wprowadzenie do wiedzy o unikaniu zanieczyszczenia odlewów aluminiowych

2021-07-22
Pierwszym z nich jest metoda impulsów wysokiego napięcia i wysokiej gęstości prądu. We wczesnej fazie anodowania do połączenia „wysp” oddzielonych od siebie zanieczyszczeniami przyjmuje się oddziaływanie wysokiego napięcia i dużego prądu. Nie przedstawiono tutaj sposobu obsługi.

Drugi to metoda szlifowania powierzchni odlewów aluminiowych. Szlifowanie może sprawić, że zmielony proszek aluminiowy wypełni pory odlewu i będzie pełnić rolę łączenia „wysp” odizolowanych przez zanieczyszczenia.

Trzecią metodą jest śrutowanie na powierzchni odlewu aluminiowego. Przed próbą kulkowania autor stosował metodę kucia okrągłą główką. Pierwotnym zamiarem było zamknięcie młotkiem luki między „wyspami”, tak aby osiągnąć cel połączenia w kawałek, a efekt był niezwykły.