Wiadomości branżowe

Środki zapobiegawcze w produkcji części do tłoczenia metali

2021-07-22
1. Regularnie sprawdzaj stół obrotowy stempla i podstawę montażową matrycy części tłoczonych, aby zapewnić współosiową dokładność górnych i dolnych obrotnic.

2. Części do tłoczenia sprzętu należy dokładnie sprawdzić przed instalacją i nałożeniem, brud należy oczyścić, a tuleję prowadzącą części tłoczonych i matrycę odlewniczą należy dokładnie sprawdzić pod kątem dobrego smarowania.

3. W celu zapewnienia żywotności części do rysowania i ściskania, sprężyna matrycy powinna być również regularnie wymieniana, aby zapobiec uszkodzeniu zmęczeniowemu sprężyny wpływającemu na użycie części do tłoczenia rysunku.

4. Podczas instalowania matrycy personel tłoczący powinien używać narzędzi do produkcji miękkiego metalu, aby zapobiec uszkodzeniu części tłoczonych przez uderzenia i wytłaczanie podczas procesu instalacji.

5. Zużycie krawędzi stempla i matrycy części tłoczonych powinno zostać zatrzymane na czas i polerowane w czasie, w przeciwnym razie stopień zużycia krawędzi matrycy ulegnie szybkiemu rozszerzeniu, zużycie matrycy zostanie przyspieszone, a jakość tłoczenia i żywotność matrycy będą być zredukowanym.